Cà Mau tập trung thu thuế công thương nghiệp, đất và dịch vụ ngoài quốc doanh

.

Tuy vậy, để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách đạt 4.202 tỷ đồng trong năm 2018, theo Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau đề ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý, ngành thuế và các địa phương không được chủ quan với ""thành tích"" đạt được mà cần nỗ lực khai thác tốt các nguồn thu, thực hiện tốt các giải pháp quản lý thu thuế, chống thất thu thuế, xử lý nợ thuế còn tồn đọng.

Tỉnh Cà Mau cũng tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành quản lý thu ngân sách; triển khai kịp thời các giải pháp điều hành của Bộ Tài chính, đồng thời phát động phong trào thi đua với mục tiêu thu đạt và vượt dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2018.

Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh tăng cường hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và bình đẳng nhằm thu hút đầu tư, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách; đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thu thuế trên tất cả các lĩnh vực, nhất là tập trung vào các nguồn thu thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh, nguồn thu tiền sử dụng đất.

Ngoài ra, tỉnh còn tăng cường quản lý thị trường, kịp thời ngăn chặn các hành vị gian lận thương mại, chống hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng, có biện pháp đề phòng và phòng chống hiệu quả thiên tai, dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

Các cấp, các ngành ở tỉnh Cà Mau luôn bám sát dự toán theo Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, triển khai thực hiện các nhóm giải pháp quản lý, điều hành theo Nghị quyết số 01 /NQ-CP của Chính phủ, chú trọng các giải pháp quản lý bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả chi ngân sách.

Tỉnh Cà Mau đã thực hiện thu ngân sách Nhà nước đạt gần 2.300 tỷ đồng, đạt 54,37% dự toán năm 2018 và bằng 120% so cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2017.

Cụ thể, có 9 trong số 16 nguồn thu đạt trên 50% so dự toán năm; trong đó, nhiều nguồn thu đạt cao như: thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 502,74%; thu tiền cho thuê đất, mặt nước đạt 191,09%; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 103,9%; thu thuế bảo vệ mội trường đạt 63,21%; thu xổ số kiến thiết đạt 59,31% và thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương đạt 55,79%.

Sáu tháng đầu năm, Cà Mau có 8/9 huyện, thành phố thu đạt trên 50% dự toán năm. Các đơn vị có nguồn thu đạt cao phải kể đến huyện Năm Căn đạt 81,38%, huyện Ngọc Hiển đạt 64,69%, huyện Trần Văn Thời đạt 61,81%, huyện U Minh đạt 60,87%, huyện Cái Nước đạt 57,37%./.

Nguồn: bnews.vn