6 tháng, SCS báo lãi gần 200 tỷ và sắp niêm yết trên HOSE

.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (mã SCS-UpCom) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2018 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2018.

Theo đó, tổng doanh thu quý 2 của SCS đạt 167 tỷ đồng doanh thu, tăng 16% so với cùng kỳ - trong đó, doanh thu khai thác nhà ga, cho thuê sân đậu máy bay, cho thuê văn phòng, bãi đậu xe…. đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm tăng 14% so với cùng kỳ đạt 314 tỷ đồng.

Trong quý 2, lợi nhuận sau thuế đạt 107 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ và lũy kế 6 tháng đạt 198 tỷ đồng.

Ngày 26/6/2018, công ty đã được chấp thuận niêm yết trên HOSE. Dự kiến cuối tháng 7, SCS sẽ giao dịch trên HOSE. Trên UpCOM, giá cổ phiếu SCS hiện đang giao dịch tại mức 166.500 đồng/cổ phiếu.

Theo báo cáo của SSI Research, SCS hoạt động trên 3 lĩnh vực chính: Khai thác nhà ga hàng hoá - chiếm 92% tổng doanh thu, bao gồm khai thác hàng hoá quốc tế với 28 hảng hàng không khác nhau, trong đó 10 các khách hàng lớn chiếm 50% tổng doanh thu của SCS; hàng hoá quốc nội chủ yếu khai thác hàng hoá của Vietjet air; Cho thuê sân đậu máy bay - chiếm 1% tổng doanh thu, cho ACV thuê trong vòng 10 năm từ 2010, với giá trị thuê 90,42 tỷ đồng; Cho thuê văn phòng, bãi đậu xe - chiếm 6% doanh thu.

Theo kế hoạch của công ty, dự kiến đến năm 2019, công ty sẽ đầu tư nâng cấp công suất từ 200.000 tấn/năm lên mức 350.000 tấn/năm với giá trị đầu tư 10 triệu USD để đầu tư thiết bị và nguồn vốn sử dụng từ khấu hao, vay và lợi nhuận giữ lại.

Nguồn: vneconomy.vn