Hơn 38 nghìn tỷ đồng tiền nhàn rỗi đã được Bảo hiểm tiền gửi đem đi đầu tư

.
Thông tin từ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cho biết, tính đến ngày 31/12/2017, đã có 1.275 tổ chức tín dụng được cấp Chứng nhận tham gia BHTG, bao gồm 93 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 1 ngân hàng Hợp tác xã và 1.177 quỹ tín dụng nhân dân, 4 tổ chức tài chính vi mô.
Trong năm 2017, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã thực thu 5.866,7 tỷ đồng từ các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tăng 970 tỷ đồng, tương đương 19,8% so với năm 2016.
Tính đến thời điểm cuối năm, tổng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi đã đầu tư đạt 38.372,4 tỷ đồng (tăng 22,4% so với năm 2016), chủ yếu được đầu tư vào trái phiếu Chính phủ; tập trung nghiên cứu phương án mua trái phiếu dài hạn của các tổ chức tín dụng tham gia hỗ trợ các TCTD theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng vừa được Quốc hội thông qua.
Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cũng cho biết, cơ quan này đã đề xuất NHNN sửa đổi, bổ sung một số nội dung, trong đó cho phép Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của TCTD; tham gia ý kiến góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật các TCTD và Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng hạn mức chi trả BHTG, đặc biệt là trong bối cảnh Chính phủ, ngành Ngân hàng đang quyết liệt tái cơ cấu các TCTD, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã tích cực nghiên cứu, đề xuất tăng hạn mức chi trả tiền gửi bảo hiểm báo cáo NHNN xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

LINH LINH

Tin liên quan
  • Luật Tổ chức tín dụng sửa đổi: Thêm lá chắn bảo vệ quyền lợi cho người gửi tiền
  • Nhà băng nào đang chi bảo hiểm tiền gửi nhiều nhất?
Cùng dòng sự kiện
Từ khóa: bảo hiểm tiền gửi, ngân hàng
BizLive FanPage
Chia sẻ
Nguồn: bizlive.vn