Đến 30/6, tổng số nợ thuế tăng 9,6%

.

Thông tin trên đã được Tổng cục Thuế đưa ra tại Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng cuối năm 2018.

Báo cáo tình hình thục hiện nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng đầu năm, ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, 6 tháng đầu năm 2018, số thu ngân sách do Tổng cục Thuế quản lý ước đạt 531.520 tỷ đồng. Số thu này bằng 49,7% so với dự toán và tăng 13,9% so với cùng kỳ. Trong đó:Thu từ dầu thô ước đạt 29.565 tỷ đồng, bằng 82,4% dự toán, tăng 25,3%. Thu nội địa ước đạt 496.782 tỷ đồng, bằng 48% so với dự toán, bằng 112,1% so với cùng kỳ.

Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức, LNCL và thu từ xổ số kiến thiết ước đạt 402.506 tỷ đồng, bằng 46,4% so với dự toán, tăng 13% so với cùng kỳ.

Đến 30/6, tổng số nợ thuế tăng 9,6%

6 tháng đầu năm 2018, số thu ngân sách do Tổng cục Thuế quản lý ước đạt 531.520 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Kết quả thu NSNN đạt khá so với nhiều năm gần đây cả về tiến độ và tốc độ tăng thu do thu từ dầu thô và đất đai tăng cao. Giá dầu thô ước đạt khoảng 71 USD/thùng, cao hơn dự toán 21 USD. Thị trường bất động sản sôi động, các địa phương đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất và thu hồi nợ đọng tiền sử dụng đất từ các dự án triển khai các năm trước đây nên thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất ở hầu hết các địa phương đạt khá. Tổng thu tiền sử dụng đất ước đạt 74,2% dự toán, tăng 19% cùng kỳ, tiền thuê đất ước đạt 70,9% dự toán, tăng 22,6% so cùng kỳ.

Đại diện Tổng cục Thuế cũng cho biết, 6 tháng đầu năm cơ quan thuế các cấp đã thanh tra kiểm tra được 30.189 doanh nghiệp, đạt 33,84% kế hoạch năm, bằng 107,1% cùng kỳ năm 2017; với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 5.764,8 tỷ đồng, giảm khấu trừ 508 tỷ đồng, giảm lỗ 9025,7 tỷ. Số tiền thuế nộp vào ngân sách là 2.615,3 tỷ đồng, đạt 45,37% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Tính đến 30/6/2018, các Cục Thuế đã đôn đốc, thu hồi được 17.944 tỷ đồng tiền thuế nợ, bằng 43,1% nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/12/2017, trong đó: thu bằng biện pháp quản lý nợ là 12.633 tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 5.311 tỷ đồng.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà, các kết quả, nhiệm vụ được triển khai của Tổng cục Thuế và các Cục Thuế địa phương hoàn thành khá toàn diện. Tuy nhiên, việc triển khai nhiệm vụ công tác cũng còn có những khó khăn hạn chế nhất định như: mặc dù tỷ lệ nộp thuế đạt 49,7% dự toán, vượt 13,9% so với cùng kỳ, tuy nhiên xét về cơ cấu thì còn 7 khoản thu đạt dưới 50% dự toán. Còn 19 tỉnh, thành phố có tỷ lệ thu dưới 50% dự toán; trong đó có 12 địa phương đạt dưới 48% dự toán; Công tác quản lý thuế vẫn còn một số tồn tại: việc triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra còn chậm.

Tổng số nợ thuế đến thời điểm 30/6/2018 tăng 9,6% so với thời điểm 31/12/2017 trong đó có 56/63 địa phương có tỷ lệ nợ đọng cao hơn so với thời điểm 31/12/2017, đặc biệt có 20 địa phương có tỷ lệ nợ cao trên 20%.

Ông Đặng Ngọc Minh cho biết nửa cuối năm 2018, toàn ngành Thuế sẽ tập trung các giải pháp như: mở rộng cơ sở thuế, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý thu nhất là khu vực kinh tế phi chính thức; tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại, quản lý chặt chẽ giá tính thuế, chống chuyển giá nhằm phấn đấu tăng thu ngân sách 5% so với dự toán Quốc hội giao.

Về vấn đề xử lý nợ thuế, từ nay đến cuối năm, Tổng cục Thuế sẽ tập trung triển khai đầy đủ các biện pháp quản lý nợ đã đề ra từ đầu năm góp phần tăng thu cho NSNN, phấn đấu tổng số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2018 không vượt quá 5% so với số thực hiện thu trong năm 2018.

Nguồn: congly.vn