Một cổ đông lớn của VGP bị phạt do chậm báo cáo giao dịch cổ phiếu

.

Ngày 18/07/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Bùi Mai Phương (địa chỉ: 38 Vạn Kiếp, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Theo đó, bà Phương bị phạt 31,25 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Cụ thể, ngày 29/03/2017 bà Bùi Mai Phương mua 661.970 cổ phiếu VGP của Công ty cổ phần Cảng Rau quả, làm tăng số lượng cổ phiếu sở hữu từ 0 cổ phiếu VGP lên 661.970 cổ phiếu VGP (chiếm tỷ lệ 8,46%) và trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Cảng Rau quả. Tuy nhiên, đến ngày 21/09/2017, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo sở hữu của bà Bùi Mai Phương.

Nguồn: ndh.vn